აღადგინე სილქნეტის „კრედიტით“ ინტერნეტ და TV მომსახურება 10 დღით!

8 ივლისი, 2021

ინტერნეტის, ტელეფონის, ტელევიზიის დავალიანების გამო გათიშვა სერიოზულ დისკომფორტს უქმნის მომხმარებლებს. მინიმალურ ფასად  სერვისით უწყვეტად სარგებლობა შესაძლებელი ხდება სილქნეტის დამატებითი მომსახურებით - კრედიტი.

თუ ვერ ახერხებთ სააბონენტო გადასახდელის სრულად დაფარვას, 3 ლარად შეძლებთ გათიშული სერვისი 10 დღით აღადგინოთ.

სილქნეტის ბაზაში დაფიქსირებული საკონტაქტო ნომრიდან, მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით გააგზავნეთ ანგარიშის მონაცემები ნომერზე - 90001