სილქფესტის შეთავაზება სასაუბრო და ინტერნეტ პაკეტებზე გრძელდება!

18 მაისი, 2021
მხოლოდ 19 მაისს, კომბინაციით *202# მომხმარებელი 30 დღით ჩაირთავს:
 
  • 3 GB უსწრაფეს ინტერნეტს  - 4 ლარად
  • 5 GB + 100 ლოკალური წუთი - 7 ლარად
  • 700 ლოკალურ წუთს - 9 ლარად
  • 15 GB უსწრაფეს ინტერნეტს  - 10 ლარად
 
 
პირობები: 
  • პაკეტების გააქტიურება შესაძლებელია შეუზღუდავად - ერთად და ცალ-ცალკე. 
  • აქცია ხელმისაწვდომია  ფიზიკური და იურიდიული პირი აბონენტებისათვის. 
  • ერთზე მეტი პაკეტის შეძენის შემთხვევაში თითოეულს შეუნარჩუნდება ინდივიდუალური ვადა. 
  • აქცია საშუალებას მისცემს აბონენტს მინიმალურ ფასად სასურველი პირობა გაიაქტიუროს, ისარგებლოს უსწრაფესი ინტერნეტით და სასაუბრო წუთებით თბილისსა და რეგიონებში.
  • პაკეტებში შემავალი მეგაბაიტების ამოწურვისას, პაკეტის ვადის განმავლობაში ინტერნეტით სარგებლობის ტარიფი შეადგენს - 1 MB - 15 თეთრი.
  • *წუთები არ ვრცელდება გლობალსელის და ასანეტის მიმართულებებზე. ასევე, არ ვრცელდება სპეც. დანიშნულების ნომრებზე.