ინტერნეტ მომხმარებლები დამატებით 5მბ/წმ ინტერნეტ სიჩქარეს უფასოდ მიიღებენ

3 თებერვალი, 2017


აქცია თბილისში!


ინტერნეტ მომხმარებლები დამატებით 5მბ/წმ ინტერნეტ სიჩქარეს  უფასოდ  მიიღებენ
დღეიდან 6 თვის განმავლობაში თბილისში,  ფასის შეუცვლელად, ოპტიკური ქსელის არსებულ მომხმარებლებს ავტომატურად გაეზრდებათ ინტერნეტ სიჩქარე 5 მბ/წმ-ით.
შეთავაზება  გავრცელდება  ახალ მომხმარებლებზეც.  


აქციაში მონაწილეობს   პაკეტები  - "სტარტი", "სტარტ +" და "დრაივი".  
აქციის ამოწურვის შემდეგ, აბონენტს გაუაქტიურდება პაკეტით გათვალისწინებული სტანდარტული სიჩქარე.