8 ოქტომბრიდან მობილურ ქსელზე იცვლება პაკეტის პირობები

8 სექტემბერი, 2020


მიმდინარე წლის 8 ოქტომბრიდან უქმდება სოციალური ქსელების პაკეტი, ხოლო სმარტფონ პაკეტში იცვლება პირობები:
 

·       ტარიფის შეუცვლელად პაკეტში გაიზრდება ინტერნეტ მოცულობა 150 მბ-მდე;

·       აღარ დაჯამდება გაუხარჯავი ინტერნეტ მოცულობა;

·       ინტერნეტ მოცულობის ამოწურვის შემდეგ, პაკეტის ვადის ფარგლებში 1 მბ ღირებულება -  1 თეთრი იქნება.