ტყიბულის, ამბროლაურის, ხონისა და ვანის მომხმარებელს ფასის შეუცვლელად ინტერნეტის სიჩქარე გაუორმაგდებათ!

20 მარტი, 2017ქალაქებში ტყიბული, ამბროლაური, ხონი და ვანი  ახალი აქცია ამოქმედდა!
 
ფასის შეუცვლელად „ეკონომ“ პაკეტის მომხმარებლები გაორმაგებული ინტერნეტ სიჩქარით ისარგებლებენ.
აქცია 31 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება და  „ეკონომ“ პაკეტის აბონენტს ავტომატურად გაუაქტიურდება გაუმჯობესებული პირობა: 1 მბ/წმ-მდე ინტერნეტ სიჩქარე 24 ლარად.