სასიამოვნო სიახლე Silk TV-ის მომხმარებლებს!

3 თებერვალი, 2017

არსებულ და ახალ აბონენტებს, თბილისსა და რეგიონში, საშუალება ექნებათ ისარგებლონ Silk TV-ის  ყველა არხით ნახევარ ფასად. აქციაში ჩართვიდან ორი თვის განმავლობაში, აბონენტი დელუქს და დელუქს HD პაკეტზე მიიღებს 50%-იან ფასდაკლებას.
პაკეტი დელუქსი - 60 ლარის ნაცვლად 30 ლარად.
პაკეტი დელუქს HD - 70 ლარის ნაცვლად 35 ლარად,

აქციის პირობები ვრცელდება:

ცალკე მდგომი სილქ ტვ მომსახურებაზე (ან Silk TV და სილქფონი ერთად);                                                    
ოპტიკურ ორმაგ შეთავაზებაზე (რომელიც მოიცავს სილქ ტვ-ს;
ერთ სააბონენტო ანგარიშზე არსებულ  მომსახურებაზე (რომელიც მოიცავს Silk TV-ს);                                                                                                                                                                                                     
DSL ტექნოლოგიის  მომსახურებაზე (რომელიც მოიცავს Silk TV-ს);                                                                                
რეგისტრაცია მიმდინარეობს 1 თებერვლიდან 31 მარტის ჩათვლით ცხელ ხაზზე 2100100. 
აქციის მოქმედების პერიოდის ამოწურვის შემდეგ, აბონენტს შეუნარჩუნდება  გააქტიურებული პაკეტი ("დელუქს"/"დელუქს HD") და დაერიცხება სტანდარტული ღირებულება.