დასაქმება

ვაკანსიები
საწყისი თარიღი
ბოლო თარიღი
მძღოლი 07/12/18 07/31/18
გეოინფორმაციული სისტემების ჯგუფის სპეციალისტი 07/12/18 07/31/18
კროსის ოპერატორი (წყალტუბო) 07/12/18 07/31/18
კროსის ოპერატორი (თეთრიწყარო) 07/12/18 07/31/18
კროსის ოპერატორი (ხაშური) 07/12/18 07/31/18
აღჭურვილობის ტექნიკოს-შემკეთებელი 07/11/18 07/31/18
კროსის უფროსი (თბილისი) 07/12/18 07/31/18
ენერგეტიკოსი/მომკვლევი (პროექტის ფარგლებში) 07/10/18 07/24/18
კონდიცირების სისტემების სპეციალისტი 07/10/18 07/25/18
ნებართვების ჯგუფის სპეციალისტი 07/09/18 07/23/18
კოორდინატების აზომვის ჯგუფის უფროსი სპეციალისტი (პროექტის ფარგლებში) 07/05/18 07/22/18
კოორდინატების აზომვის ჯგუფის სპეციალისტი (პროექტის ფარგლებში) 07/05/18 07/22/18
ფიზიკური ქსელის პროექტირების ჯგუფის სპეციალისტი/პროექტის ფარგლებში 06/26/18 07/22/18