დასაქმება

ვაკანსიები
საწყისი თარიღი
ბოლო თარიღი
საველე სატრანსპორტო ქსელის მომსახურების ქვეგანყოფილების უმცროსი ინჟინერი 09/21/17 10/02/17
სახაზო-საკაბელო ქსელის შეფასების და რეპორტინგის ქვეგანყოფილებაში, ოპერატორ-ადმინისტრატორი 09/19/17 09/27/17
ინჟინერი /სახაზო-საკაბელო ქსელის შეფასების და რეპორტინგის ქვეგანყოფილებაში/ 09/19/17 09/27/17
სახაზო-საკაბელო ქსელის შეფასებისა და რეპორტინგის ქვეგანყოფილების უფროსი ინჟინერი 09/18/17 09/25/17
სახაზო-საკაბელო ქსელის შეფასებისა და რეპორტინგის ქვეგანყოფილების უფროსი 09/18/17 09/25/17
აქტიური გაყიდვების ქოლ ცენტრის ოპერატორი 09/15/17 09/27/17
სერვის ცენტრის ოპერატორი/ქობულეთი/ 09/12/17 09/30/17
სერვის ცენტრის ოპერატორი/ახალციხე/ 09/12/17 09/30/17
თრაბელშუთერი 05/23/17 09/30/17