დასაქმება

ვაკანსიები
საწყისი თარიღი
ბოლო თარიღი
სერვის ცენტრის ოპერატორი/გარდაბანი/ 01/23/18 02/04/18
საინფორმაციო ცენტრის ოპერატორი 01/22/18 01/31/18
კროსის უფროსი (ბაკურიანი) 01/22/18 01/31/18
ფიზიკური ქსელის სპეციალისტი 01/18/18 01/31/18
ქსელის განვითარების სპეციალისტი 01/17/18 01/27/18
მოკვლევის ჯგუფის სპეციალისტი /ბორჯომი 01/17/18 01/31/18
მოკვლევის ჯგუფის სპეციალისტი /პროექტის ფარგლებში/ (თბილისი) 01/17/18 01/31/18
მოკვლევის ჯგუფის სპეციალისტი /გორი 01/17/18 01/31/18
კროსის უფროსი /ხარაგაული/ 01/15/18 01/24/18
კროსის უფროსი /ხობი/ 01/08/18 01/25/18
კროსის უფროსი /ხაშური/ 01/08/18 01/25/18
კროსის უფროსი /საგარეჯო/ 01/08/18 01/25/18
სტაჟირება ლოგიკური ქსელის პროექტირების ჯგუფში 01/08/18 01/25/18
მოკვლევის ჯგუფის სპეციალისტი/ხაშური 01/08/18 01/25/18
თრაბელშუთერი 01/05/18 01/31/18
ფიზიკური ქსელის განვითარების ჯგუფის ინჟინერი 01/04/18 02/18/18
კოორდინატების აზომვის ჯგუფის უფროსი 01/04/18 01/31/18
კოორდინატების აზომვის ჯგუფის სპეციალისტი 01/04/18 01/31/18