შეკვეთის ფორმა
* სახელი და გვარი
* დაბადების თარიღი
ფიზიკური პირი *       ორგანიზაცია *
* პირადი N
* ფაქტობრივი მისამართი
* იურიდიული მისამართი
* საკონტაქტო ტელეფონი
* ელ-ფოსტა
* სარგებლობთ თუ არა სხვა პროვაიდერის ტელევიზიით?
კი       არა
SILK TV
Silk TV-ის მომსახურების პაკეტი DELUXE HD
დამატებითი დეკოდერის რაოდენობა
დამატებითი ტექნიკური მოწყობილობა
Formula 1
გნებავთ თუ არა 4 პორტიანი ან wireless მოდემი?
მომსახურების პაკეტი 10 ლარი
* გთხოვთ, შეიყვანოთ დაცული კოდი
 
Follow us on
 
ჩემი ანგარიში
მომსახურების სახეები და ტარიფები
დაამატეთ ან შეცვალეთ მომსახურება
გადახდილი თანხები
გამოიწერეთ ელ-ფოსტით ყოველი თვის დეტალური ანგარიში
ნომერი
პაროლი
რეგისტრაცია