დასაწყისი: 11 ოქტომბერი 2011   -   ბოლო თარიღი: 20 ოქტომბერი 2011
ტენდერი მოასფალტების მომსახურეობის შესყიდვაზე

ს.ს. ,,სილქნეტი“-ს სატენდერო კომისია, შესყიდვების სამსახურთან ერთად იწვევს საქართველოში მომუშავე ყველა დაინტერესებულ სპეციალიზირებულ კომპანიას, რომელსაც აქვს ასფალტის დაგების სამუშაოების შესრულებისათვის აუცილებელი  საკუთარი ტექნიკური საშუალებები და სამუშაოთა მართვის შესაბამისი გამოცდილება,  ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მცირე და საშუალო მოცულობების დაგებისა და აღდგენითი სამუშაოების ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

სატენდერო მოწვევების გაცემა ხორციელდება 2011 წ. 5ოქტომბრიდან  20 ოქტომბრამდე შემდეგ მისამართზე:
ქ. თბილისი, წინამძღვრიშვილის ქ. №95, ტელ/ფაქსი + 995 32 294 22 25 შესყიდვების სამსახური.

იხილეთ სატენდერო მოწვევის და წინადადების ელექტრონული ვერსია:

სატენდერო წინადადება
სატენდერო მოწვევა

 


Follow us on
 
ჩემი ანგარიში
მომსახურების სახეები და ტარიფები
დაამატეთ ან შეცვალეთ მომსახურება
გადახდილი თანხები
გამოიწერეთ ელ-ფოსტით ყოველი თვის დეტალური ანგარიში
ნომერი
პაროლი
რეგისტრაცია