საინსტალაციო ფაილები


 

Antivirus 5

ანტივირუსი
ანტიჯაშუში                      


საინსტალაციო ფაილი

Windows 7 / 8 / Vista/XP/2000 (32)
 

Windows 7/ 8 / Vista/XP/2000 (64)

Cybersecurity for Mac

Linux Desktop 32


Linux Desktop 64

ინსტალაციის ინსტრუქცია 

Smart Security

ანტივირუსი
ანტიჯაშუში
ანტისპამი
პერსონალური ფაიერვ
მშობლის კონტროლი
USB-კონტროლი


საინსტალაციო ფაილი

Windows 7 / 8 / Vista/XP/2000 (32)
 

Windows 7 / 8 /Vista/XP/2000 (64)

Cybersecurity for Mac

Linux Desktop 32

Linux Desktop 64

ინსტალაციის ინსტრუქცია

 


Kaspersky Internet Security- 1 Device

  ანტივირუსი
  ანტი-ფიშინგი
  ვებ-ფილტრი
  პროგრამების კონტროლი
  უსაფრთხო გარემო
  ფაიერვოლი
  ვირტუალური კლავიატურა
  მშობლების კონტროლი
  დაცვა რუტკიტებისგან
  ანტი-სპამი
  ანტი-ბანერი
  სამუშაო მაგიდის გაჯეტი

საინსტალაციო ფაილი

Device for Windows  

Device for Android  


Device for MAC  


Device for iOS 


ინსტალაციის ინსტრუქცია

 

 


 

Kaspersky Internet Security - 2 Device

  ანტივირუსი
  ანტი-ფიშინგი
  ვებ-ფილტრი
  პროგრამების კონტროლი
  უსაფრთხო გარემო
  ფაიერვოლი
  ვირტუალური კლავიატურა
  მშობლების კონტროლი
  დაცვა რუტკიტებისგან
  ანტი-სპამი
  ანტი-ბანერი
  სამუშაო მაგიდის გაჯეტი
საინსტალაციო ფაილი


Device for Windows  


Device for Android  


Device for MAC  


Device for iOS 


ინსტალაციის ინსტრუქცია

 

Follow us on
 
ჩემი ანგარიში
მომსახურების სახეები და ტარიფები
დაამატეთ ან შეცვალეთ მომსახურება
გადახდილი თანხები
გამოიწერეთ ელ-ფოსტით ყოველი თვის დეტალური ანგარიში
ნომერი
პაროლი
რეგისტრაცია