ტენდერები და აუქციონები

საწყისი თარიღი: 13 ნოემბერი, 2019 - ბოლო თარიღი: 22 ნოემბერი, 2019
საწყისი თარიღი: 13 ნოემბერი, 2019 - ბოლო თარიღი: 22 ნოემბერი, 2019
საწყისი თარიღი: 6 აგვისტო, 2019 - ბოლო თარიღი: 16 იანვარი, 2100