სილქფესტის აქციები გრძელდება ორმაგად საინტერესო შეთავაზებებით!

23 ოქტომბერი, 2019

სილქფესტის აქციები გრძელდება ორმაგად საინტერესო შეთავაზებებით!
 

24 ოქტომბერს ჯეოსელის მობილური ქსელით მოსარგებლე აბონენტებს შეეძლებათ ერთდღიანი აქციის ფარგლებში შეიძინონ 8GB ინტერნეტ პაკეტი 15 ლარის ნაცვლად მხოლოდ 8 ლარად და ასევე შეიძინონ პაკეტი „მეტი S+” 10-ჯერ მეტი ინტერნეტ ბონუსით. აქციის ფარგლებში პაკეტში შედის: 3 GB; 150 ლოკალური წუთი; 1000 SMS;  ფასი 8 ლარი. 

 თითოეული პაკეტის სარგებლობის ვადა არის 30 დღე. აბონენტს შეუძლია ჩაერთოს ერთ-ერთ ან ორივე აქციაში შეუძღუდავი რაოდენობით. აქციაში მონაწილეობა შეუძლიათ როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს თუ არ სარგებლობენ რომელიმე ისეთი ტარიფით, რაც არათავსებადია აქციის პაკეტებთან. სააქციო პაკეტების აქტივაცია:

8GB ინტერნეტ პაკეტი - 8 ლარად *135#
„მეტი S+” 3GB ინტერნეტით – 8 ლარად *010#

*წუთები არ ვრცელდება გლობალსელის და GeoSim-ის მიმართულებებზე.