ინფორმაცია იურიდიული პირი აბონენტებისათვის

26 სექტემბერი, 2019

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 18 ოქტომბრიდან სს „სილქნეტის“ იურიდიული პირი აბონენტებისთვის, ფიქსირებული სადენიანი ქსელით მისაწოდებელ სატელეფონო მომსახურებებაზე,  სხვა სადგურის სატელეფონო ნომრით სარგებლობის ყოველთვიური ღირებულება უქმდება.