ჩაერთე ინტერნეტ რბოლაში და მიიღე iPhone XR-ის მოგების შანსი!

2 სექტემბერი, 2019


ინტერნეტ რბოლა დაიწყო!


 
დღეიდან იწყება რბოლა მობილური ინტერნეტ  მომხმარებელთა შორის, რბოლა 4 კვირა გაგრძელდება.

ყოველკვირეულად გამოვლინდება 20 გამარჯვებული: მომხმარებლებს, რომელსაც ყველაზე მეტი მობილური ინტერნეტ ტრაფიკი ექნებათ გახარჯული, სილქნეტისგან საჩუქრად მიიღებენ ინტერნეტ მოცულობას.
ინტერნეტ რბოლის დასრულების შემდეგ გამოვლინდება 5 გამარჯვებული, რომელიც აქციის მიმდინარეობის დროს (4 კვირის განმავლობაში) ჯამურად გახარჯავს ყველაზ მეტ ინტერნეტ მოცულობას.
გამარჯვებული ხუთეული  სილქნეტისგან  საჩუქრად მიიღებს მობილურ ტელეფონს iPhone XR-ს!


ბონუსის დაანგარიშდება  გამარჯვებულების მიერ კვირის განმავლობაში გახარჯული ინტერნეტ მოცულობის მიხედვით და განისაზღვრება:                                                                                  
 
პირველი ხუთეულისთვის  -  გაასმაგებული ინტერნეტ მოცულობის ოდენობით;                                                                                               

მეორე ხუთეულისთვის (6-10) - გაათმაგებულ ინტერნეტ მოცულობის ოდენობით;                                                                                                                                                        
 
მესამე და მეოთხე ხუთეულისთვის (10-20) - გახუთმაგებულ ინტერნეტ მოცულობის ოდენობით.

 
დარიცხული ინტერნეტ ბონუსის მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.
 
 
აქციაში ჩართვა შესაძლებელია USSD კოდით - *999# (ამავე კოდით გამარჯვებულებს ექნებათ საშუალება შამოწმონ დარიცხული ბონუსი, აქციის დასრულების/ბონუსის მიღების შემდეგ) 

გამარჯვებულების შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდება ყოველ ორშაბათს სილქნეტის Facebook გვერდზე.