სილქფესტის აქცია ამჯერად ორმაგად საინტერესოა!

19 აგვისტო, 2019

სილქფესტის აქცია ამჯერად ორმაგად საინტერესოა!

20 აგვისტოს ჯეოსელის მობილური ქსელით მოსარგებლე აბონენტებს შეეძლებათ ერთდღიანი აქციის ფარგლებში შეიძინონ 8GB ინტერნეტ პაკეტი 15 ლარის ნაცვლად მხოლოდ 8 ლარად და ასევე შეიძინონ პაკეტი „მეტი S+” გაორმაგებული ბონუსით: 300 ლოკალური წუთი, 600 MB, 2000 SMS, ფასი 8 ლარი. 

 თითოეული პაკეტის სარგებლობის ვადა არის 30 დღე. აბონენტს შეუძლია ჩაერთოს ერთ-ერთ ან ორივე აქციაში შეუძღუდავი რაოდენობით. აქციაში მონაწილეობა შეუძლიათ როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს თუ არ სარგებლობენ რომელიმე ისეთი ტარიფით, რაც არათავსებადია აქციის პაკეტებთან. სააქციო პაკეტების აქტივაცია:

8GB ინტერნეტ პაკეტი - 8 ლარად *135#
გაორმაგებული „მეტი S+” – 8 ლარად *010#