ინფორმაცია სილქ ქულებზე

16 აგვისტო, 2019

2019 წლის 1 სექტემბრიდან ლოიალობის პროგრამა „სილქ კლუბი“-ს პირობებში განხორციელდება შემდეგი ცვლილება: დამატებითი სატელევიზიო მომსახურება „ვიდეოთეკის“ პაკეტი „კინომანის“ შესაძენად განსაზღვრული სილქ ქულების რაოდენობა მცირდება და განისაზღვრება 200 ქულით, ნაცვლად 1000 ქულისა

იხილეთ სრული ჩამონათვალი