სილქნეტი აუქმებს დავალიანების გადავადების და განწილადების პროდუქტს

24 აპრილი, 2019

სილქნეტი აუქმებს დავალიანების გადავადების და განწილადების პროდუქტს:

1 მაისიდან, სილქნეტის მომხმარებლებს, დავალიანების გადავადების და განწილვადების  შესაძლებლობა აღარ მიეცემათ.
 

პროდუქტის გაუქმების გამო, ხელახლა ვეღარ ისარგებლებენ აღნიშნული შეთავაზებით ის აბონენტები, რომლებსაც ერთი თვით უკვე გადავადებული აქვთ დავალიანება, ან გადახდის აპარატების მეშვეობით, გადანაწილებული  გადასახდელი.