სილქნეტმა ტარიფის უცვლელად სოფელ უდეში ინტერნეტ ხარისხი და სიჩქარე გააუმჯობესა

23 იანვარი, 2019

 

ადიგენის რ-ნ სოფელ უდეში, 7 თებერვლიდან, DSL ინტერნეტის მიმღებ აბონენტებს, რადიო სარელეო მოწყობილობით მისაწოდებელი DSL ინტრენეტის სტანდარატული პაკეტების ნაცვლად გაუაქტიურდებათ DSL ინტერნეტის სტანდარტული პაკეტები ქვემოთ მოცემული ცხრილის მიხედვით: