სილქნეტმა დამატებითი მომსახურება - „გადახდის გადავადების სერვისი“ აამოქმედა

12 იანვარი, 2018

 

ინტერნეტის, ტელევიზიის და სპეციალური შეთავაზების ფარგლებში სერვისით უწყვეტად სარგებლობა შესაძლებელი ხდება სილქნეტის დამატებითი მომსახურებით.

 

„გადახდის გადავადების სერვისი“ საშუალებას აძლევს ოპტიკურ ქსელში ჩართულ მომხმარებელს,  შესაბამისი თანხის შეტანის საფუძველზე მოახდინოს სერვისის აქტივაცია:

 

  • სააბონენტო გადასახდელის გადავადება მომდევნო გადახდის თარიღამდე -  3 ლარი.
  • გადავადების უფლების მქონე აბონენტი კომპანიიდან SMS-ით წინასწარ მიიღებს გადავადებისთვის საჭირო კოდს. 
  • მომენტალური გადახდის აპარატებში  Paybox, TBC Pay და MultiPay სილქნეტის განყოფილებაში, მომხმარებელმა უნდა გაიაროს იდენტიფიკაცია (ანგარიშის ნომრით ან ტელეფონის ნომრით), აირჩიოს გადახდის გადავადების ფანჯარა და შეიყვანოს SMS ოთხნიშნა კოდი. აქტივაცია ასევე შესაძლებელია www.paybox.ge საიტიდან. გადავადების თანხის შეტანა მყისიერად აისახება სილქნეტის ბაზაში და გააქტიურდება გადახდის გადავადების სერვისი, ხოლო ძირითადი მომსახურების შეზღუდვის შემთხვევაში - შეზღუდული მომსახურებაც. 


დამატებითი მომსახურების "სააბონენტო 
გადასახადის გადავადების" პირობები