დასაქმება

ვაკანსიები
საწყისი თარიღი
ბოლო თარიღი
საინფორმაციო ცენტრის ოპერატორი 08/09/17 08/23/17
IP/MPLS მთავარი ინჟინერი 08/08/17 08/23/17
ინჟინერი / ფოთი / 07/17/17 08/30/17
ინჟინერი /ზუგდიდი/ 07/17/17 08/30/17
დამხმარე მოსამსახურე 05/25/17 09/03/17
თრაბელშუთერი 05/23/17 08/27/17